...
Målet med denna undersökning var att bedöma förekomsten av kontaminering inuti denna vägtunnels väggar.

 

Armeringsmellanrummet, ytbetongen, kontamineringen och korrosionsrisken kartlagdes.

Slutsatsen var att det inte fanns någon större kontaminering inuti strukturen. Några punkter lokaliserades som förklarades vara orsakade av vatten som runnit genom sprickor.

Armeringsdensitet

Korrosionsrisk

Kontamineringskarta

Ytbetong

More information ?

BRIDGOLOGY

Le Grand-Chemin 73
Epalinges, CH-1066

T +41 79 297 40 54
info@bridgology.com

©Bridgology 2023
Designed by Swiss Backstage

Designed by Swiss Backstage | ©Bridgology 2023

Användningsområden

 

    BRIDGOLOGY

    Drottning Kristinas väg 53
    114 28 Stockholm – Sverige

    T +41 79 297 40 54
    info@bridgology.com