Paudèze Viaduc

BROAR

Pont sur la Peudèze i Lavaux-regionen var ett typiskt “skickbedömning innan underhållsarbete”-uppdrag. Huvudfokuset låg på att detektera kontaminerade områden i brobanan.

Vår analys visade att områdena med en potentiellt högre korrosionsrisk var koncentrerade ovanför högarna där belastningarna är högre. Dessutom fann vi att vattentätningsskiktet var undermåligt inom brons sista tredjedel. Vatten trängde in genom ett överlapp av två vattentätningsskikt.

Bron renoverades 2018, lokaliserad ytrenovering utfördes, vattentätningen utbyttes och konsolen förstärktes med hjälp av UHPFRC (Ultra-High Performance Fibre Reinforce Concrete).

Categories

BRIDGOLOGY

Le Grand-Chemin 73
Epalinges, CH-1066

T +41 79 297 40 54
info@bridgology.com

©Bridgology 2021
Designed by Swiss Backstage