Parkeringshus i Genéve

PARKERINGHUS

Bridgology utsågs att behandla Markradardatan av ett av parkeringshusen i Genéve. Vår klient har inspekterat strukturen som består av ett asfaltlager och försett oss med Markradardatan som för att vidare behandlas. Målet var att uppskatta skicket av parkeringsplattorna.

Genom vår undersökning fann vi att armeringsmellanrummet inuti parkeringshuset var ojämnt, vilket går att se på kartorna. Däremot är inte denna ojämnhet ovanligt inuti parkeringsplattor. Därav blev vår slutsats att enbart lokaliserade reparationsåtgärder behövdes, och att plattorna var i gott skick.

Vi lokaliserade särskilt kontaminerade punkter

Och till slut estimerade vi korrosionsrisken

Categories

BRIDGOLOGY

Le Grand-Chemin 73
Epalinges, CH-1066

T +41 79 297 40 54
info@bridgology.com

©Bridgology 2021
Designed by Swiss Backstage