...
Bridgology utsågs att behandla Markradardatan av ett av parkeringshusen i Genéve. Vår klient har inspekterat strukturen som består av ett asfaltlager och försett oss med Markradardatan som för att vidare behandlas. Målet var att uppskatta skicket av parkeringsplattorna.

Genom vår undersökning fann vi att armeringsmellanrummet inuti parkeringshuset var ojämnt, vilket går att se på kartorna. Däremot är inte denna ojämnhet ovanligt inuti parkeringsplattor. Därav blev vår slutsats att enbart lokaliserade reparationsåtgärder behövdes, och att plattorna var i gott skick.

Kontamineringskartor

Korrosionsriskkartor

Armeringsmellanrumskartor

More information ?

BRIDGOLOGY

Le Grand-Chemin 73
Epalinges, CH-1066

T +41 79 297 40 54
info@bridgology.com

©Bridgology 2023
Designed by Swiss Backstage

Designed by Swiss Backstage | ©Bridgology 2023

Användningsområden

 

    BRIDGOLOGY

    Drottning Kristinas väg 53
    114 28 Stockholm – Sverige

    T +41 79 297 40 54
    info@bridgology.com