...

Gamla vattenreservoaren

MURVERK

Underjordisk, nedlagd reservoar med murade väggar.
Syfte: Undersökning av skicket inför återuppbyggnadsarbeten.

Den underjordiska vattenreservoaren från 1800-talet togs ur bruk i slutet av 1970-talet och ska omvandlas till en offentlig mötesplats i framtiden. Bridgology fick i uppdrag att utföra en icke-destruktiv undersökning av alla bärande väggar som en del av genomförbarhetsstudien för ombyggnaden. Följande information har inhämtats för att göra det möjligt för det ansvariga ingenjörsföretaget att genomföra en kvalitativ bedömning av den bärande konstruktionens skick:

 • – Bekräftelse av att de murade skiljeväggarna är massiva, liksom tyngdlagen på marknivå (inga fyllningar i väggarna).
 • Verifiering av väggarnas integritet genom att hitta lokala svagheter i form av urlakat fogmurbruk, större inre sprickor, s.k. bikakor eller liknande.
 • Fastställande av hållfastheten och bekräftelse av konstruktionsmetoden för tyngdväggarna.

Mätningsnätet utarbetades i nära samarbete med ingenjörskontoret. Trots svåra mätförhållanden (mörker, hög luftfuktighet och temperatur) kunde hela reservoaren mätas under en dag.

Dessutom registrerades det undersökta området med en 3D LiDAR-scanning. Detta ger en helhetsbild av reservoaren och möjliggör en efterföljande ”virtuell rundtur”

Virtuell rundvandring (till vänster) och foto på samma plats (till höger)

3D-modell med valvtak (överst) och utan valvtak (nederst)

Förutom den önskade informationen var det tack vare 3D-skanningen också möjligt att få en helhetsbild av fuktinträngningen ovanifrån i murverket:

More information ?

BRIDGOLOGY

Le Grand-Chemin 73
Epalinges, CH-1066

T +41 79 297 40 54
info@bridgology.com

©Bridgology 2023
Designed by Swiss Backstage

Designed by Swiss Backstage | ©Bridgology 2024

Användningsområden

 

  BRIDGOLOGY

  Drottning Kristinas väg 53
  114 28 Stockholm – Sverige

  T +41 79 297 40 54
  info@bridgology.com