I denna undersökning observerade vi kompositionen och geometrin av en stödmur och en tunnel. Målet med undersökningen var att bedöma förekomsten av vatten inuti betongen som trängt in genom stenarna i tunneln.

Vattenintrångspunkter orsakade av stensedimenten upptäcktes. Dessutom genererade vägbanan ovanför en av tunnlarnas entréer en samling av vatten.

More information ?

BRIDGOLOGY

Le Grand-Chemin 73
Epalinges, CH-1066

T +41 79 297 40 54
info@bridgology.com

©Bridgology 2022
Designed by Swiss Backstage

Designed by Swiss Backstage | ©Bridgology 2022

Användningsområden

 

    BRIDGOLOGY

    Drottning Kristinas väg 53
    114 28 Stockholm – Sverige

    T +41 79 297 40 54
    info@bridgology.com