Biel

BROAR

Denna bro i Biel-området inspekterades i samarbete med VSL. Studiens mål var var att bedöma brobanans och efterspänningssystemet inuti balkarnas skick.

Vår analys visade att områdena med en potentiellt högre korrosionsrisk var koncentrerade ovanför högarna där belastningarna är högre. Dessutom upptäcktes det att klorid ansamlats vid vajrarna och migrerat längs med dem till en lägre punkt.

Detta exempel illustrerar hur vajrar kan agera som ett medel för kloridmigration inuti balkarna av en struktur.

Categories

BRIDGOLOGY

Le Grand-Chemin 73
Epalinges, CH-1066

T +41 79 297 40 54
info@bridgology.com

©Bridgology 2021
Designed by Swiss Backstage